Bởi {0}
logo
Jjc Enterprise Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nhà CONTAINER/nhà CONTAINER, nhà vệ sinh di động, nhà prefab/nhà bảo vệ, bảng điều khiển bánh sandwich, xây dựng kết cấu thép
Thứ tự xếp hạng3 giao hàng đúng hạn trong Prefab Nhà Để Xe & Lưu TrữRegistered trademarks (1)Total trading staff (8)Finished product inspectionYears in industry(10)